תודה לך על הרשמתך

Thank you for your registration

שימו לב! הרשמה לשבת מאפשרת לנו להכין מספר מנות מתאים ואינו משריין מקום ישיבה שמור מראש. אנא הגיעו בזמן על מנת שתוכלו לשבת במקום המתאים לכם.
Please note: Signing up in advance makes sure we prepare enough food for our guests. It does not reserve specific seats. We recommend coming early to save yourselves seats.
זמן הדלקת נרות Candle lighting time
זמן מנחה Mincha time
זמן קבלת שבת Kabalat shabbat time
קידוש וארוחת שבת Kidush and Shabbat meal
תפילת שחרית Shabbat morning services
ארוחת יום שבת Shabbat morning meal
מנחה יום שבת Shabbat mincha time
זמן יציאת שבת Shabbat ends
שם מלא Full Name
בית חב"ד Chabad House
תאריך ושעה Date & Time
ארוחות Meals מספר אנשים Number of people
ארוחת ערב שבת/חג Shabbat / Holiday evening meal
ארוחת צהריים Shabbat / Holiday morning meal
טלפון Phone
דואר אלקטרוני Email
אני רוצה לתרום
I want to donate
.