תודה לך על הרשמתך

Thanks for joining us!

שימו לב! הרשמה לשבת מאפשרת לנו להכין מספר מנות מתאים ואינו משריין מקום ישיבה שמור מראש. אנא הגיעו בזמן על מנת שתוכלו לשבת במקום המתאים לכם.
Please note: Signing up in advance makes sure we prepare enough food for our guests. It does not reserve specific seats. We recommend coming early to save yourselves seats.
זמן הדלקת נרות Shabbat candle lighting
זמן מנחה Mincha — Afternoon Prayers
זמן קבלת שבת Kabbalat Shabbat
קידוש וארוחת שבת Kiddush and Shabbat dinner
תפילת שחרית Shabbat morning Shacharit
ארוחת יום שבת Shabbat lunch
מנחה יום שבת Mincha — Afternoon Prayers
זמן יציאת שבת Shabbat ends
שם מלא Full Name
בית חב"ד Chabad House
תאריך ושעה Date & Time
ארוחות Meals מספר אנשים Number of people
ארוחת ערב שבת/חג Shabbat Friday night dinner
ארוחת צהריים Shabbat day lunch
טלפון Phone
דואר אלקטרוני Email
אני רוצה לתרום
I want to donate
.