פרשת כי תצא לדוברי צרפתית בבית הכנסת - בית חב"ד תאילנד