מדיניות פרטיות ותנאי שימוש - בית חב"ד תאילנד
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של בית חב"ד תאילנד, הרשומה ברשם העמותות תחת השם- "בשביל האחדות" ע"ר 580550226.
האתר מהווה אתר מידע וכן אתר איסוף תרומות עבור העמותה. כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולנהוג לפיו. אנא קראו את התקנון בעיון.

 1. ניתן לבצע תרומות לעמותת “בשביל האחדות” באתר האינטרנט זה, על ידי תשלום בכרטיס אשראי, בתשלום חד"פ או תשלום מתמשך (הוראת קבע).
 2. בעת מתן התרומה בכרטיס האשראי, תתבצע בדיקת הכרטיס במעמד עדכון הפרטים. הבדיקה מתבצעת באופן אוטומטי מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה.
 3. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.
 4. לאחר סיום ביצוע התרומה, ישלח אישור תשלום למייל, אותו הזין הלקוח.
 5. התרומות לעמותה מוכרות לזיכוי מס ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 6. בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה, אשר תוכל לשמש לקבלת זיכוי ממס, כאמור בסעיף 5 לעיל.
 7. לעמותה אישור ניהול ספרים, ופטור מניכוי מס במקור אשר מתחדשים מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של רשות המיסים.
 8. לעמותה אישור ניהול תקין מרשם העמותות אשר מחדש מעת לעת בכפוף לשיקול דעתו שם רשם העמותות.
 9. מדיניות הגבלת פרטיות: העמותה מכירה בחובה לשמור על פרטיות התורמים, ותמנע ככל האפשר ממסירת פרטים לגורם שלישי.
 10. חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI. דף התשלום הינו עמוד מאובטח בתקן PCI DSS.

מדיניות ביטול תרומה / עסקה:
מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בתוך 14 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט ע”פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. במידה של ביטול עסקה יש ליצור קשר במייל הבא: office@chabadthailand.co.il  או בטלפון: 077-6004779.

תנאי שימוש באתר:

 1. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 2. המשתמש באתר הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 3. העמותה תהא רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:
  – מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.
  – מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון
  – מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
  – מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים,פליליים ואזרחיים.
 5. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.
 6. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
שיתוף